Tagasiside

Meie kolimiteenuse tagasiside ankeet.

Küsimused, mis teile ei rakendu, jätke vastamata. Kohustuslikke küsimusi ei ole.

Võite seda vormi julgelt kasutada igat liiki tagasiside jaoks. Näiteks kui te pole meie teenust veel kasutanud, aga soovite millegi muu osas märkuse teha või midagi öelda.

Nimi
Eraisiku või ettevõtte nimi. Võimalusel lisage ka vabas vormis viide objektile.
Teenindus
Kas saite esmasel pöördumisel piisavalt infot pakutava teenuse kohta?
Hinnapakkumine
Hinnapakkumise kolimisteenusele sain:
Üldine korraldus
Kuidas vastas kolimisteenuse üldine korraldus teie ootustele?
Kolimise kvaliteet
Kuidas jäite rahule meie kolijatega tööga?
Lõpptulemus
Kuidas jäite kokkuvõttes rahule ja kas vajadusel telliksite meid jälle või soovitaksite sõbrale?
Kodulehest
Kuidas jäite rahule meie kodulehel esitatud infoga? Mis võiks teisiti olla?
Lisainfo
Täpsustused, ettepanekud, kiitused, soovitused, ...
Captcha